لیست فایل ها - صفحه 2

پاورپوینت درس 6 ششم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس منزلگاه بعد)

پاورپوینت درس 6 ششم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس منزلگاه بعد) مشترک میان تمامی رشته های نظری (پدرس پنجم انسانی، درس چهارم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 14 اسلاید پاورپوینت درس منزلگاه بعد عالم برزخ ویژگی های عالم برزخ وجود حیات ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 5 پنجم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس آینده ی روشن)

پاورپوینت درس 5 پنجم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس آیندۀ روشن) مشترک میان تمامی رشته های نظری (درس پنجم انسانی، درس چهارم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 21 اسلاید پاورپوینت درس آینده ی روشن اهمیت و ضرورت بحث از معاد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 4 چهارم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس پنجره ای به روشنایی)

پاورپوینت درس 4 چهارم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس پنجره ای به روشنایی) مشترک میان تمامی رشته های نظری (درس چهارم انسانی، درس سوم پایه دهم تجربی، ریاضی) در حجم 25 اسلاید پاورپوینت  درس پنجره ای به روشنایی&n...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 3 سوم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس خود حقیقی)

پاورپوینت درس 3 سوم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس خود حقیقی)درس سوم دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی در حجم 14 اسلاید درس خود حقیقیجسم و روحالف) ثابت بودن «خود»ب) خواب و رویا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 2 دوم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس پر پرواز)

پاورپوینت درس 2 دوم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس پر پرواز) مشترک میان تمامی رشته های نظری (پایه دهم تجربی، ریاضی، انسانی) در حجم 14 اسلاید پاورپوینت درس پر پرواز سرمایه‌های انسان عقل انتخاب و اراده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 1 یکم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس هدف زندگی)

پاورپوینت درس 1 یکم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (هدف زندگی) مشترک میان تمامی رشته های نظری (پایه دهم تجربی، ریاضی، انسانی) در حجم 13 اسلاید پاورپوینت مبا حث درس  جهان هدفمند اختلاف در انتخاب هدف معیارهای ا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (بخش چهارم درس رفتار پر خطر چیست؟)

پاورپوینت کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (بخش چهارم درس رفتار پر خطر چیست؟) در قالب pptx  و در حجم 17 اسلاید

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (بخش چهارم درس مهار فشارروانی)

پاورپوینت کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (بخش چهارم درس مهار فشارروانی ) در قالب pptx  و در حجم 16 اسلاید

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (بخش سوم درس تو نیکی می کن و در دجله انداز)

پاورپوینت کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (بخش سوم درس تو نیکی می کن و در دجله انداز) در قالب pptx  و در حجم 19 اسلاید

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی