فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

جزوه درس مهندسی مکانیک خاک استاد خیاط (دانشگاه شریف)

این فایل ، جزوه درس مکانیک خاک استاد خیاط (دانشگاه شریف) مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که در آن ضمن ارایه درس ، مباحث پیرامون آن با ذکر و حل مثال شرح داده شده است. فهرست مطالب: 1-شناسایی و طبقه بندی خاک 2-حرکت ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل