فایل های دسته بندی پرستاری - صفحه 1

پاورپوینت کودکیاری

پاورپوینت کودکیاری مقدمه مراقبت ازكودك سالم در منزل: نيازهاي كودك تدريجاً برحسب مراحل مختلف رشد تغييرشكل ميابدودراين تغيير والدين وياپرستاركودك نقش اصلي واساسي رادارند.امروزمادران جوان خيلي بيشترازمادران خود تجربه دارند ومسائل بهداشتي را مراعات ميكنن...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل